Details matters / Szczegół robi różnice

Warsaw squats by the Vistula River / Warszawa kuca nad Wisłą, 07.2013


Comfortable kitchen / Wygodna kuchnia. Kraków, 05.2013