God's light / Światło od Boga

it's kind of emergency exit / zawsze to jakieś wyjście. 052013