Various types of activity / Rozmaite formy aktywności

Hit girls. Wawa, 04-05.2013


Wawa, 04-05.2013


Cross on longboard.  Wroclove, 04-05.2013


chat, cars, nicotine  /  pogaduszki, samochody, fajki. Wroclove, 04-05.2013


of course, flowers on Monte Cassino str. Sopot / aha, jeszcze kwiaty na Monciaku. 04-05.2013


self service / super sam.  Wroclove, 04-05.2013


always could work well, however together things goes better / zawsze może być dobrze, ale we dwoje najlepiej. Wroclove, Magóra's and Kate place. 04-05.2013