Corpo light / Światło z korporacji

Warszawa, 052013