Small world through the window / Świat za szybą

in the middle of nowhere but homeland anyway / szczere pole ale tak czy siak polskie


 in such a place even birds turn back / w takim miejscu nawet ptaki zawracają..obvious view is quiet indistinct / to co oczywiste staje się niewyraźne


here You are / o proszę:playing field / boiskobut i love rhythm / ale przecież kocham rytm


 sky tower

 X-MEN ( i am afraid of mutants ) / X-MEN( albo boję się mutantów )

 Poland, 04-05.2013