Construction / Konstrukcja

Anonymous friends / tajemniczy znajomi. Zielona Góra, 04-05.2013


forest techno party. Jelenia Góra, 04-05.2013


how to attract attention / jak zwrócić uwagę. Jelenia Góra, 04-05.2013


Construction  / Koństrukcja. Jak wyżej


Cieplice, 04-05.2013