Waiting for the Winter / Czekając na Śnieg

a pile of snow in Wroclove /  wrocławska kupa śniegu