Waiting for a.. / Czekając na..

Prague, but still in Warsaw / Praga, ale ta w Warszawie


it's very likely that in Zielona Góra people are waiting as well / w Zielonej też czekają


only dogs don't give a damn / tylko psy mają to w dupie


this one as well / o, ten też


people anyway ( employed  and unemplo ) are waiting too.. /  w każdym razie ludzie ( pracujący i nie ) czekają też..


freelancers are waiting as well.. / niebiesko żółte ptak..i one