Remove Your ring before / Najpierw zdejmij pierścionek

Kraków, 05.2013