Engine house / Remiza

Let he who didn't dream of becoming a fireman laugh first / Niech pierwszy się zaśmieje ten, kto nie chciał być strażakiem. 07.2013