I am who I am

Fotografowie.Com on the trip. And by the november it was over / FotografowieCom na wyjeździe. A w listopadzie było po wszystkim and here is the shot of the backstage / widok od kuchni
Kolonia, 09.2010

People why are You so blue / Ludzie coście tacy smutni

if You are still going to work / przecież jedziecie do pracy. Macie pracę

Zoom in / Wytęż wzrokKolonia, 09.2010Wawa, 10.2010Kolonia, 09.2010