Bye Bye Blackbird / Żegnajcie

Heading North / Pół nocy ku północy, 11.2010