I am who I am

Fotografowie.Com on the trip. And by the november it was over / FotografowieCom na wyjeździe. A w listopadzie było po wszystkim and here is the shot of the backstage / widok od kuchni
Kolonia, 09.2010