Happy New Move / Szczęśliwego Nowego Kroku

so - called Freinds,
people of good will,
close neighbors,
family..and finally
boys&girls: LET'S WANDER AGAIN
/
Tak zwani przyjaciele,
ogólnie ludzie dobrej woli
ci z sąsiedztwa też,
rodzino..
chłopcy i dziewczęta: POSZWENDAJMY SIĘ ZNÓW

01.07.2014, everywhere.