Strange place Cordoba / Kordoba dziwne miejsce

We were wandering a whole evening across the amazing ancient Cordoba in order to find a very special place for celebrating Pesia's birthday.It was hot indeed. Cały wieczór włóczyliśmy się z Pesią po Kordobie w nadziei na znalezienie odpowiedniego miejsca dla uczczenia jej urodzin. Rzeczywiście było gorąco.
Well, first by the sunset birds flew away / Tak więc
gdy zapadł zmierzch najpierw odleciały ptaki. Sportsmens were run away / Uciekli sportowcy

Ordinary people prefered public transport / Zwykli ludzie oddalili się transportem publicznymConfidentially blend into the background / Dyskretnie wtapiając się w tło...hiding at homes / chowając się po domach...in order to do strange things / żeby robić dziwne rzeczy So by the end there were only lizards / i tak nakoniec zostały tylko jaszczurki... ...and Us3. Happy birthday Pesia, anytime anyway / I my. 04.09.2010