Not my size vol.III / Nie mój rozmiar cz.3

Kreuzberg, Berlin. 08.2010