GooddoG / Milusiński

But he is afraid of men. He was once attacked by a drunkard / Niestety boi się mężczyzn. Został kiedyś napadnięty przez pijaka.Wroclove,  09.2010