Not my size / Nie mój rozmiar

Wrocław, Poland. 09.2010