Piece of cake baby / Łatwizna kotku

6th Berlin Biennale, 08.2010