Progress at last: wireless electric traction / Idzie nowe czyli słupy bezprzewodowe

Anywhere, nowhere, Poland2011