Everyone is waiting / Każdy na coś czeka

until it pass over / aż mu przejdzie


until they find him / aż go znajdą


 until you remember / aż sobie przypomnisz


 until he finds / aż znajdzie






untill it sales up / aż się sprzeda



to feel / żeby poczuć




so as to go out / żeby wyjść






to take a piss on it after all / żeby się na to wylać