Polish recycling / Odzysk po polsku

Niemcza, 2011