The best treatment for a Sunday hangover / Najlepszy sposób na niedzielnego kaca

 a short walk to the local market of Świebodzki Station /  Na kaca a więc dla zdrowia najlepszy jest spacer po Świebodzkim


Dworzec Świebodzki, Wrocław