Ludzie, przychodżcie na Świebodzki co niedziela! / People, U cant miss it.The Swiebodzki market place each sunday

Zanim to wszystko zniknie / Before its gone

Miejsce, w którym zatrzymał się czas. Jeżeli coś kiedyś zgubiłeś, wyrzuciłeś, oddałeś możesz to jeszcze raz zobaczyć ( albo odkupić ). Właśnie tu / A place out of time. If You have ever lost sth, thrown away, given back and You still missed it than its the only oportunity to see it again  (or have it back in low price ). Just here, just now.

Horror po polsku / Polish horror

Pamiątki pamiętające niemieckie podboje / The souvenir stand

Osoby z historią wypisaną na twarzy / A different cast of characters

Zdarzają się też i wyjątkowe okazje / You can reckon of course on a good deal

Można spokojnie zgasić kaca w pięknych okolicznościach przyrody ( niepowtarzalnej )/ And quietly quench some hangover in extraordinary circumstances of nature ( which is one of a kind )