Kill Your TV

W Jarosławcu odbyła sie kolejna tura rzutu młotem do telewizora. Wrześniowa zmienna aura towarzyszyła zmaganiom mocarzy na pustej plaży. Tegoroczna edycja nie przyniosła zaskakujących zmian: wygrał Jarosław.
As in the following years present round of " Throwing the hammer into the tv set " competition  took place in Jaroslawiec. September weather proved to be whimsical companion to the strongman's contest on deserted beach. This year edition was quite 
expectable:the winner is Jaroslaw.

Ostatnie chwile wysłużonego odbiornka. Jeszcze nie wie co go czeka. Jest niedziela, czasem słońce czasem deszcz. Spokój. Pustka dookoła jest jednak pozorna. Zawodnicy we własnym zakresie relaksują się przed startem. Młot wazy 10 kg, więc nie ma żartów.Na marginesie: za kilka godzin nasza drużyna zaliczy łupnia od Serbów w rozgrywkach Eurobasketu 2009.
The last breathe of a used Tv set. But he still doesn't suspect what is going to happend. It is sunday, sometimes sunny sometimes rain. Calm. An emptiness all around is yet delusion. The competitors on their own way try to relax before the start. The hammer weighs 10 kilo, he can't take a joke. By the way: in a few hours our Basket Ball Representation will lose a match with Serbia at Eurobasket 2009.
Artoo walczy ze skrzydłem / Artoo fights a kite

Paweł wystawia bliznę do słońca / Pawel presents his scars onto the Sun

Bródka jak widać / Jack the Bear as we can see

Jarosław, wielokrotny i niepokonany coraz częściej miewa problemy z kregosłupem. Nie przeszkodzi mu to / Jaroslaw, invincible  multichampion often claims nowadays for his back.However it won't stop him.

O proszę / Ough, here it goes

Art czasem pierwszy, czasem drugi jak ma slabszy rok / Art sometimes wins, sometimes lose ( when things go wrong )

Coś sie ruszyło tym razem na dalszych pozycjach. Paweł był blisko ( młot w prawym górnym rogu ) / Sth changed suddenly in the farther positions. Pawel was that close to hit the television ( red hammer in the upper right corner )

Artur K. miotał coraz lepiej za Pawłem. Dystans był za krótki, marne 200 metrów. To nie pozwoliło rozgrzać się mniej masywnym zawodnikom / Artur K. was hurling the Hammer better and better however all the distance was too short- meagre two hundred meters. That's why less massive competitors had no chance to warm-up 
Kamilowi deptałem po piętach / I treaded on Kamil's heels


Czysto, gładko, precyzyjnie / Clear, smooth, precisely
Jarosław, zmieńmy zasady. Może lżejszy młotek dla zawodników ważących poniżej 90 kg? ( i spędzajacych czas za biurkiem ) / Jaroslaw, why don't we change the rules? Perhaps lighter hammer for competitors under 90 kilos weight ? ( and those who spend time behind the desk )
I to właściwie tyle. Potem jeszcze pomagaliśmy ( razem z Burkiem ) wydostać Sabinę Marcina z piaskowej łachy. A jeszcze póżniej składkowe na zawody sprawiedliwie przepiliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym. Pozdrawiam Marcina i Jacka, którzy z kolei mnie deptali młotem po piętach / And that's all folks. Than we ( with Burek the Dog ) helped Marcin to get out of the sand dune his Super Saab. Far later we drunk fairly our membership fee on the party in Wedding House