Dobra rada / A good advice

Do not cross the continously line. Warszawa / Warsaw, Plac Bankowy. 09.09