Wrzesień jak mówią, nałdaniejszy / Some say September is charming

Na skróty, nikt nie patrzy. Uzdrowisko Morskie Fsopotach / Short cuts, no one is looking. Sopot - Health Resort. 09.09
Ni to Biskupin ni Gniezno, ale zamknięte / " Smoked fishes ",  neither Biskupin range, nor Gniezno area but its closed. 25.09.09
Dźwiękołap szczerozłoty czyli o tym, jak obrotne gminy pożytkują dotacje. Gdzieś za Lublinem, gdzieś przed Wawą / The sound screen looks like made of pure gold? Well some recourceful communes in Poland learned in unusual way how to spend grants. Somewhere between Lublin and Warsaw, 28.09.09
Leweoko pokazuje modelce co i jak ma być / Profesionalist presents to the model how she supposed to act ( any ideas? ).
Wlepić / To chunk
Hymerem ruszyć w świat / On the road abroad on the Hymer board..would be great

Na lewo dom i na prawo będzie też / All around developers sound

Drzwi do Wytwórni / Stair to the Film Company, Wrocław.
Czasami jednak pogoda była brzydka. Jak Tico / However weather was awfull sometimes. Like Tico Daewoo.

.