Innocent sunday morning / Spokojny niedzielny poranek

Sopot 04.2012