Focus on and find the eagle / Wytęż wzrok i namierz orła

Townscape. Sądownicza, Wrotzlove. / Pejzaż miejski. Sądownicza, Wrocław. 04.2012

Świebodzki, sunday market place on inoperative railroad tracks / Świebodzki, niedzielne targowsiko na nieczynnych torach kolejowych. Wrocław, 06.2012