Clouds small birds and other fragments / Chmury paproszki ptaszki

Townscape no name one / Krajobraz miejski,taki niezapamiętany 042012