Pierwszy szczęśliwy emeryt na mojej drodze/ The first happy pensioner on my way


Ale przyjechał do nas z zagranicy / But he came to us  from abroad. Kraków, 11.09