Drobna przedsiębiorczość / Small business


Zdarzyło się we Wrocławiu / It happened in Wroclove. 11.11.09