Listopad jest smutny w Polsce cz.2 / The November blues. Poland vol. II


Praga Północ, Warszawa. 11.09