When it no longer fits / Gdy już się nie mieści

New Year's Eve / Sylwek 2010