I feel myself quit comfortable here / Czuję się tu dość dobrze

Spécialité de la maison - raw meat without cartilage / Specjalność zakładu - surowe mięso bez chrząstek.