How to survive in the foreign countries / Jak przeżyć w krajach zagranicznych