No entry / Zakaz wjazdu

From Ewas&Igors balcony / Z balkonu Igora&Ewy. Warszawa, Saska Kępa 06.2010