Can't talk to You, I got two customers / Nie mogę z Tobą gadać, mam dwóch klientów

Wroclove, the summer time were aproaching / Pamiętasz zapowiadali lato