Bangaranga / Jajebe

Pietrzyk,09.2013


Mikołaj, 12.2013. WarszawaPasek, 11.2013. Wroclaw

This gesture speaks for itself, and it is especially topical for us here in Europe / Ten gest mówi sam za siebie i jest szczególnie aktualny dla nas tutaj w Europie.