People here are decent, they smile / Ludzie tutaj skromnie żyją, ale poczucie humoru mają.

translation: end of truck! pull down! break handle back!


 nice saturday morning in the neighbourhood / przyjemny letni poranek


 after work / fajrant


Night Club. Polanica Zdrój, 07.2013