Public transport benefits / Zalety transportu zbiorowego

Wroclaw - Kraków MKP  ( Miasto Królów Polskich ), 12.2012Stop Yourself, sit and think / Wystopuj, usiądź, pomyśl. 10.2012
Here it comes / Zaczyna się

 It is pretty nice view from a distance / Z daleka widok jest piękny
Look and Play / Patrz się a baw się. Sopot Kamienny Potok 12.2012
 Look and Grab / Spójrz i chwyć. Prague, 11.2012
Look and Pray / Rozejrzyj się i Módl się. WaWa, 12.12.12.15.26
29.12.2012