I've just voted for Komorowski / Zagłosowałem właśnie na Komorowskiego

Wrocław, Szczęśliwa ( Happy ) street. 04.07.2010