Among others Righteous Poles / Między innymi Prawi Polacy

Greetings from Krakow / Pozdrowienia z Krakowa


Passengers / Pasaźerowie



The flag will protect You / Flaga ochroni Cie przed Slońcem










0.5 Euro / 1.5 PLN



Waiting for the cortege / Czekając na kondukt


For remembrance? / Na pamiątkę?



Sorrow? / Smutek?



One minute of silent / Minuta ciszy



Patriotyzm? / Patriotism?



Curiosity? / Ciekawość?



That's all Folks/ I to by było na tyle. 18.04.2010