Solitude / Samotność

In a traffic jam / W korku


 In the crowd / W tłumie


 At work / w pracy