For this shot You owe me fiver / Za fotę krewisz mi piątaka


 Wroclaw a meeting place / Wrocław miasto spotkań.  04-06.03.2010,