Picture of the week / Zdjęcie tygodnia 1/2010

This winter City Hall of Warsaw spent millions for clearing of snow but still some roads are impassable / Tej zimy Warszawa wydała kilkanascie milionów na odsnieżanie, ale nadal nie wszystkie drogi są przejezdne. 02.1010